Imvumelwano yeMAPEG yokufumana iingcali zeMigodi Ngaphantsi kweMigodi

Ingcali yemigodi ephantsi komhlaba yokuqesha imvumelwano yemapeg
Ingcali yemigodi ephantsi komhlaba yokuqesha imvumelwano yemapeg

Ukuqeshwa kwiCandelo eliBanzi lezeMigodi kunye neMicimbi yePetrole ye-Ofisi yezaMandla kunye neMithombo yezeNdalo, ngaphakathi kwesakhelo seMigaqo-nkqubo ngokubhekisele ekuQeshweni kwaBasebenzi abaKhutshelwe umsebenzi owamkelwe nguMgaqo (657/4) lomhla we-06.06.1978 kwaye ubalwe ngo-7/15754 woMthetho waBasebenzi baseburhulumenteni uNo 20; Zizonke iingcali ezingama-XNUMX zezoMgodi eziPhantsi kweMigodi ziya kufunyanwa zivela kubafundi abanikwe apha ngezantsi ngenxa yovavanyo lokungena ngomlomo.


IMIGAQO YESICELO
Abagqatswa abaza kufaka izicelo zoviwo lokungenela indawo yokusebenzela yabasebenzi abaphantsi kwemigodi phantsi kwemigodi bafunelwa:

  • Ukuhlangabezana nemibandela ngokubanzi echazwe kwigatya (A) leSiqendu 657 soMthetho waBasebenzi baseburhulumenteni uNombolo 48.
  • Ukungabi ngaphezu kweminyaka engama-1 yobudala njengosuku lokuqala lukaJanuwari wonyaka ekubanjelwe kulo uviwo lokungenela. (Bazalwa emva koJanuwari 1975, XNUMX)
  • Ukuthweswa isidanga kumasebe amacandelo ezibonelela ubuncinci iminyaka emi-4 yemfundo okanye enye yezikhundla zeminyaka emi-4 yokulingana kwamkelweyo liBhunga leMfundo ePhakamileyo.
  • Ukuba ubuncinci iminyaka emihlanu yamava omsebenzi kumashishini aphantsi kwemigodi.
  • Ukungathintelwa ekuhambeni ixesha elide ngokwemeko yezempilo nokwenza imisebenzi echaziweyo.
  • Ukuba ukhe wangenela inkonzo yasemkhosini kubagqatswa abangamadoda, ukhululiwe, uhlehlisiwe okanye ugqithiselwe kwicandelo lokugcina.

ISICELO SOKUXELWA UVIWO
Izicelo ziya kuqala nge-27/01/2020 ziphele ngo-12: 02 nge-2020/17.00/XNUMX.

Iinkcukacha zeNtengiso nqakraza apha


Uphendlo lweNdaba yoLoliwe

Yiba ngowokuqala ukuphawula

izimvo