Unyaka-on-i-national-EMU-on-komzila lisihla
06 Ankara

Uloliwe oMbane kuZwelonke uqhubela phambili kulonyaka

UMphathiswa uTurhan, kwinkomfa yemithombo yeendaba eyayibizwa ngokuba yiMesafe Distance kunye neethagethi zaQanjwa kwiminyaka eli-17 Railways ünde ecwangciswe liCandelo Jikelele loMbutho woLoliwe baseTurkey (TCDD), ebephakamisa kwaye eguqula zonke iindawo zokuhlala zeziseko zophuhliso ukususela ngomhla wokuqala. [More ...]