IManyisa Celal Bayar Dyunivesithi iya kuqesha abasebenzi bezemfundo

iManisa celal bayar eyunivesithi iya kuqesha abasebenzi bezemfundo
iManisa celal bayar eyunivesithi iya kuqesha abasebenzi bezemfundo

IManyisa Celal Bayar Dyunivesithi iya kuqesha abasebenzi bezemfundo; Amalungu angama-2547 aza kufakwa kumgaqo-nkqubo we-Manisa Celal Bayar University, kunye noMyalelo woKwandiswa kunye nokuThunyelwa kweXesha lokuTyunjelwa kwiZiko leMfundo laseManyisa Celal Bayar. (INKULUMBUSO, INKULUMBUSA YABASEBENZI, UMHLA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA)

IIMFUNO ZOKUFAKWA ISICELO

KWIIPROFAYILI

-Ukuthwala iimeko ezichazwe kwiNqaku lama-2547 loMthetho onguNombolo 26,
-Ionjingalwazi bakwisigxina.
-I-1 (inye) Ifayile yesicelo (Isicelo-sikhalazo, i-CV, ifomu lokuVavanya ukuSebenza eziFundweni, uXwebhu oluGunyazisiweyo lwesiQinisekiso sobutyala, uXwebhu lokuFunda, iSiqinisekiso seKhadi lesazisi, Iifoto ezi-2)
Iifayile zeQela ezi-6 (eziNtandathu), iFayile yoVavanyo lweKharityhulamu, ifomu yoVavanyo oluDityanisiweyo, uLuhlu loPapasho, iSayensi kunye noPapasho)

KWIINGXAKI

-Ukuthwala iimeko ezichazwe kwiNqaku lama-2547 loMthetho onguNombolo 24,
-Ukuba ufumene itayitile yobunjingalwazi ngovavanyo ngomlomo lweBhodi yeNtlangano
Ubuncinci angama-65 (amashumi amathandathu anesihlanu) uvavanyo lwangaphakathi lwangaphandle olwamkelwe liBhunga leMfundo ePhakamileyo okanye amanqaku afanayo,
-Iingcaphephe ezinxulumene nabo zikwisigxina esisigxina.
-1 (Inye) Ifayile yesicelo (iFom yesicelo, Vitae yeKharityhulamu, ifomu yoVavanyo lwezeMfundo
Iifayile zeQela ezi-4 (ezine), iVenkile yeKharityhulamu, ifomu yoVavanyo lomsebenzi wokuFundela, uKopi ovunyiweyo weSitifiketi soBunxibelelanisi, iSatifikethi seLwimi lwangaphandle, uLuhlu loPapasho, Izifundo zeSayensi kunye nokuPapashwa)

KWABALUNGU BOKUGQIBELA BOKUGQIBELA

-Ukuthwala iimeko ezichazwe kwiNqaku lama-2547 loMthetho onguNombolo 23,
-1 (Inye) Ifayile yesicelo (iFom yesicelo, ikharityhulamu yoVavanyo lweKharityhulamu, ikopi yeKhadi lesazisi, ikopi evunyiweyo yeSatifikethi sobugqirha, amaxwebhu emfundo, iifoto ezi-2)
Iifayile zeQela ezi-4 (ezine), iVenkile yeKharityhulamu, ifomu yoVavanyo lomsebenzi wokuFunda, uKopi ovunyiweyo weSatifikethi sePhD, uLuhlu loPapasho, iSayensi kunye noPapasho)

ISHEDYULI YOVIWO

Umhla woPapasho: 11.12.2019
Umhla obekiweyo wesicelo: 25.12.2019
Umhla wokuPhononongwa kwangaphambili: 03.01.2020
Umhla woVavanyo: 10.01.2020
Isiphumo Umhla wokuCacisa: 17.01.2020

** "Uvavanyo lwangaphambili kunye neziPhumo zeemviwo ukususela ngale mihla ichazwe apha ngasentla www.mcbu.edu.t is ziya kupapashwa kwi-intanethi.

Iinkcukacha zeNtengiso nqakraza apha

Uphendlo lweNdaba yoLoliwe

Yiba ngowokuqala ukuphawula

izimvo