IYunivesithi yaseIstanbul iyakufumana abasebenzi baseCerrahpaşa kwizifundo zemfundo

iyunivesithi yase-istanbul cerrahpasa
iyunivesithi yase-istanbul cerrahpasa

Ngokungqinelana namanqaku afanelekileyo oMmiselo N wokuKhuthaza kunye nokuchongwa kwabaSebenzi be-Gisten engena emva kokupapashwa kwiGazethi yaseburhulumenteni ngomhla we-2547, amanqaku afanelekileyo omthetho abhalwe i-12.06.2018 kunye ne-Istanbul University-Cerrahpaşa Academic yokuKhuthaza kunye neNdlela yokuKhetha ”; OoNjingalwazi, uNjingalwazi oDibeneyo kunye noPh.D.

Abagqatswa abafaka izicelo kuMsebenzi woProfesa: Ii-CV zabo, izicelo zezicelo zokuba bakhankanye igama lomsebenzi ophambili kwifomathi yePDF (esayiniweyo), amaXwebhu oBuprofesa, uLudwe loLuntu, uPapasho lwezeNzululwazi (Babonisa enye yeempapasho zabo njengomsebenzi ophambili ophando), iingqungquthela kunye namaphepha enkomfa Icandelo labaSebenzi eliLungelelanisiweyo elinayo iCD okanye Inkumbulo ephathekayo elungiselelwe kwifomathi ye-6 ye-PDF equkethe imisebenzi, imisebenzi namaxwebhu ahambelana nayo, imisebenzi yemfundo, ubugqirha, ubuchule kubugcisa, izifundo zenkosi kunye negalelo labo kuLawulo lweYunivesithi. emntwini.

Ukufaka isicelo koonjingalwazi:
1- Izicelo zesicelo, apho zichaza negama lomsebenzi ophambili ophando,
2- Ifomu yokufaka isicelo yabasebenzi bezemfundo e1 kunye neBiometric Photographs (ekhoyo ngooNjingalwazi kunye nabaNtu abaDibeneyo) kwiwebhusayithi yeCandelo laBasebenzi beDyunivesithi,
3- Ifomu yoPhando loKhuseleko lweNombolo ye-2 kunye neFom yoPhando yoLondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo (Ifoto yeBiometric),
4- Ushicilelo lweRekhodi yoLwaphulo-mthetho (i-2)
5- Uluhlu lweKharityhulamu kunye noPapasho loLuhlu, isiQinisekiso seProfesa esiDibeneyo, isiQinisekiso seLwimi lwangaphandle, iDiploma (isiDanga, ubuGcisa, ubuGcisa, ubuGcisa kwezobuGcisa, ubuGcisa),
6- Iifoto ze-Biometric zeefoto ze-1 (zithathwe kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo),
7- Ifoto yeKhadi lesazisi
8- Bafanele babekho kunye nabo njengomsebenzi ophambili ophando.

Abagqatswa abafaka izicelo zokuNxibelelanisa ubuGcisa: Kuya kufuneka bafake izicelo zabo kwiCandelo leMfundo laBasebenzi ngokudibeneyo kunye neeCDs zabo okanye iMemori ephathekayo elungiselelwe kwifomathi ye-4 yePDF kubandakanya ii-CVs zabo, amaXwebhu oProfessor oDityanisiweyo, uLuhlu lweePapasho zikaRhulumente kunye nezifundo zesayensi kunye nopapasho.

Dibanisa uNjingalwazi
1- Ifom yesicelo yabasebenzi bezemfundo e1 kunye neBiometric Photographs (ekhoyo ngooNjingalwazi kunye nabaNtu abaDibeneyo) kwiwebhusayithi yeCandelo laBasebenzi beDyunivesithi,
2- Ifomu yoPhando loKhuseleko lweNombolo ye-2 kunye neFom yoPhando yoLondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo (Ifoto yeBiometric),
3- Ushicilelo lweRekhodi yoLwaphulo-mthetho (i-2)
4- Uluhlu lweKharityhulamu kunye noPapasho loLuhlu, isiQinisekiso seProfesa esiDibeneyo, isiQinisekiso seLwimi lwangaphandle, iDiploma (isiDanga, ubuGcisa, ubuGcisa, ubuGcisa kwezobuGcisa, ubuGcisa),
5- Iifoto ze-Biometric ze-1 (ezithathwe kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo)
6- Ifoto yeKhadi lesazisi

Abagqatswa abaza kufaka izicelo kwiziko lefakhalthi: I-Vitae yeKharityhulamu, Ifotokopi yeKhadi le-ID, isicelo saBasebenzi, i-2 Inombolo yoPhando ngoKhuseleko kunye neFom yoPhando yoLondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo (Ifoto yeBiometri), iRekhodi yezomthetho (inombolo ye2), iDiploma (iBachelor, Master, Doctorate, Art) (Ukuzahlula) Uluhlu loPapasho, iZifundo zeSayensi kunye nokushicilelwa, kubandakanya i-4 elungiselelwe kwifomathi yePDF okanye iMemori ePhathwayo kufuneka ifakwe kumacandelo afanelekileyo.

QAPHELA:
1- Kuzo zonke izihloko ezibhengeziweyo, ukulingana kweediploma ezifunyenwe kumazwe angaphandle kufuneka kuvunywe kwaye kuqinisekiswe yiBhodi yeNtloko.
2- I-657 yoMthetho onguNo. 48. Kufuneka bafezekise zonke iimfuno ze.
3- Abaviwa akufuneki babenazo naziphi na iimbophelelo zeNkonzo kaRhulumente.
4- Abagqatswa abangamadoda abafaka izicelo kwezi zikhundla akufuneki babekhona kwinqanaba leNkundla okanye kwezinye iinkonzo zenkonzo yasemkhosini.
5- Izicelo ziya kwenziwa kwiiyunithi ezifanelekileyo ngeentsuku ze15 emva kopapasho lwentengiso kwiGazethi yaseburhulumenteni.
6- Umhla wokugqibela weSicelo: 15. Day.
7- Izicelo ziya kwenziwa buqu. Izicelo zeposi aziyi kwamkelwa.
8- Abagqatswa abaza kufaka izicelo kule khadi bayacelwa ukuba babandakanye amanqaku eSayensi yezeNzululwazi ngokwe-Istanbul University Cerrahpasa Academic Ukukhuthaza kunye neendlela zokuqeshwa kwiziko lewebhu leYunivesithi kunye neBhunga leMfundo ePhakamileyo.
9- Abagqatswa abenze izicelo kooprofessor kunye / okanye oonjingalwazi abangathathanga uviwo lokuNxibelelanisa u-Oral bayacelwa bangenise iFom yokwenza isicelo soviwo lobuGcisa kwi-Ofisi yeCandelo laBasebenzi kwaye bangenise ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo.
10- Isihlomelo 2547 soMthetho N. 38. (Umthetho we-2547 Nomb. 50 Inqaku loku-1 lomhlathi wokuqala (d) ngokusebenza ngaphakathi komgangatho wobungcali bobugqirha okanye ubugcisa kwiDyunivesithi engenalungelo lokufaka isicelo.
11- yethu Ad http://www.istanbulc.edu.tr maneka

DUYURULUR

ISEBE TITLE NUMBER INKCAZO
ICERRAHPAŞA INDLELA YOKUZIPHATHA KWAMayeza
ICANDELWANA LOKUGQIBELA oonjingalwazi kumhlobo 1
IMPILO YABantwana NEZIFO oonjingalwazi kumhlobo 1 Sele ufumene ubuchwephesha kwi-Neurology yaBantwana.
IZIFO ZANGAPHAKATHI oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukufumana ubungcali be-hematology.
AMANQAKU EFENSI oonjingalwazi kumhlobo 1
BIOSTATISTICS oonjingalwazi kumhlobo 1
IZIQINISEKISO NOBULUNGISA oonjingalwazi kumhlobo 1
ISICWANGCISO SOKUGQIBELA, UKUGCINWA NOKUQHUTYWA KOMNYANGO oonjingalwazi kumhlobo 1
ISIQINISEKISO ESIPHELELEYO oonjingalwazi kumhlobo 1
IZIFO ZANGAPHAKATHI UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba nengcali ye-rheumatology.
IZIFO ZANGAPHAKATHI UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba nobuchule be-gastroenterology.
IZIFO ZANGAPHAKATHI UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuthatha ubugqirha boNyango lwaNgaphakathi. Ukuze ube namava ubuncinci beminyaka ye-3 kunyango olungxamisekileyo kunye nonyango lwangaphakathi.
IMPILO YABantwana NEZIFO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Unamava kwiTuberculosis kunye nezifo zeThumba labantwana
ube ngumsebenzi wesayensi.
IMPILO YABantwana NEZIFO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba ufumene ubuchwephesha bezifo zeMetabolic yePediatric.
IZIQINISEKISO NOBULUNGISA UGQR. Sebe. ILUNGU 1
ISIQINISEKISO SE-CARDIOVASCULAR UGQR. Sebe. ILUNGU 1
UKUFUNDA NGEZOBUCHULE UGQR. Sebe. ILUNGU 1
iwodi UGQR. Sebe. ILUNGU 1
IZIQINISEKISO ZE-MEDICAL UGQR. Sebe. ILUNGU 1
UKUGUQUKA KOMNQOPHISO NİGHTİNGALE NURSING FACULTY
YEMPILO YENGQONDO NEMPILO YOKUGQIBELA WENDLELA 1
IMFUNDO YOKUXHASA oonjingalwazi kumhlobo 1
IHASAN ALAN YÜCEL INDAWO YOKUFUNDA
IZIFUNDO ZOLUNTU LEMFUNDO oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuba nesihloko seNxulumene noprofesa kwicandelo leMbali eNtsha yoNyaka.
IZIFUNDO ZOLUNTU LEMFUNDO oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuba nesihloko soMdibanisi oDibeneyo kwicandelo lezeMfundo.
UKUZALWA KWENKULUMBUSO
IIMFUNO ZOKUGQIBELA ZEEMEKO NOBUGCISA WENDLELA 1
UKUHLAZIYA IISAYENSI ZEMPILO
UTSHINTSHO NONYANGELISO WENDLELA 1
UMSEBENZI WOLUNTU WENDLELA 1 Ukuba ngumprofesa onxulumene naye kwicandelo loMgaqo-nkqubo wezeNtlalontle.
Midwifery WENDLELA 2
UTSHINTSHO NONYANGELISO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba nezifundo zesayensi malunga nokuBuyiselwa kweRobotic.
UMNYANGO WEESAYENSI ZEMIDLALO
IISAYENSI ZOLAWULO LWEZEMIDLALO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba nezifundo zesayensi kuLonwabo kunye nokuphila.
IMOTI NOQEQESHO OLUFUNDILEYO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Imidlalo ye-genetics kunye ne-Immunology.
UKUZALISWA KWE-VETERINARY
IZIPHUMO ZANGAPHAKATHI ZESIFUNDO oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuze uphumelele kwiCandelo lobuGcisa bezilwanyana. Ph.D. kwiZonyango lwaNgaphakathi lweZilwanyana Isifo se-Gastrointestinal yezifo kunye ne-endoscopy
ndiyenzile
UKUHAMBELWA KOKUGQIBELA
UCWANGCISO LOKUGQIBELA WENDLELA 2
UVAVANYO LWEZIFUNDO WENDLELA 1
UKULUNGISELELA UMTSHATO NEMATRIKI oonjingalwazi kumhlobo 1
IISAYENSI ZOQINISEKISO oonjingalwazi kumhlobo 1
IZIXHOBO ZONYULO oonjingalwazi kumhlobo 1
INKQUBO YENKQUBO NOKUHLAZIYA oonjingalwazi kumhlobo 1
INKQUBO YENKQUBO NOKUHLAZIYA UGQR. Sebe. ILUNGU 1
YAPI UGQR. Sebe. ILUNGU 1
hydraulic UGQR. Sebe. ILUNGU 1
UKULUNGISELELA UMTSHATO NEMATRIKI UGQR. Sebe. ILUNGU 1
UCWANGCISO LOKUGQIBELA UGQR. Sebe. ILUNGU 1
ISIKOLO SEZOBUCHULE BENKONZO
UCWANGCISO LWEZOBUCHULE oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuba ngumfundi ophumeleleyo kwiCandelo lobuNjineli bamaHlathi kunye nokuba ube nezifundo zesayensi kwiHlathi leHlathi.
ISIKOLO SEZOBUCHULE BENKONZO YEMPILO
IZIQULATHO ZEZOBUCHULE BOKUFUNDA oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuba nesifundo senzululwazi kwicandelo lezifo zamathambo.
IZIQULATHO ZEZOBUCHULE BOKUFUNDA UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba sisifundo sohlalutyo lwezixhobo kwicandelo lokufumanisa isifo kunye nonyango lwezifo ze-metabolic.
IZIXHOBO ZOKUFUNDA NGOKUFANELEKILEYO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ukuba nezifundo zesayensi kwicandelo lokuphefumla kunye ne-hypoxia yangaphakathi.
ISIKOLO ESIPHAKATHI SESAYENSI YESAYENSI
I-TOURISM NO-HOTEL Management UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Ph.D. kuLawulo loKhenketho.
ISIKOLO SEZOBUGCISA ZESAYENSI ZOBUGCISA
ITEKnoloji YONXIBELELWANO YONXIBELELWANO UGQR. Sebe. ILUNGU 1 Izixhobo ze-Elektroniki kunye nezoNxibelelwano kwezoNxibelelwano okanye i-Einjini yoNxibelelwano nge-Elektroniki
ukuba nesidanga se-PhD sibe sinye.
UBUGCISA OBUNGCALI UGQR. Sebe. ILUNGU 1
INSTITUTE YEKHODIOLOGY
IISAYENSI ZASEKHAYA IBHASARI WENDLELA 1 Ukuze ube yiNgcali yeCardiology.
UVAVANYO NOKULUNGISELELA WENDLELA 1 Ukuze ube nezifundo zesayensi kwicandelo lokuhlinzwa kweethambo.
IKHODI YOKUFUNDA NOKUGQIBELA oonjingalwazi kumhlobo 1 Ukuze ube yiNgcali yeCardiology.

Iinkcukacha zeNtengiso nqakraza apha

Iimpawu zangoku

 1. Isaziso seThenda: Ukomeleza iibhulorho kunye neeGrilles

  NgoJanuwari 27 @ 14: 00 - 15: 00
 2. Ukuthengisa iTikiti kwihlabathi liphela

  NgoJanuwari 28 @ 08: 00 - NgoJanuwari 29 @ 17: 00
 3. Ukugcina utyalomali kwiCandelo leLoliwe

  NgoJanuwari 28 @ 08: 00 - 17: 00
 4. Isaziso seThenda: Ukuhlaziywa ngokutsha kweendlela zikaTatvan Pier

  NgoJanuwari 28 @ 09: 30 - 10: 30
 5. Hale hale hale: Yay Yay Yay Yay Yay Yay Yay Ka ka ka Buy Now

  NgoJanuwari 28 @ 10: 30 - 11: 30

Uphendlo lweNdaba yoLoliwe

Yiba ngowokuqala ukuphawula

izimvo